กรมธนารักษ์ รับสมัครคัดเลือกพนักงานราชการ 11 อัตรา ถึง 15 พ.ค. 67


โดย PPTV Online

เผยแพร่
กรมธนารักษ์ เปิดรับสมัครคัดเลือกพนักงานราชการ 9 ตำแหน่ง 11 อัตรา เงินเดือนสูงสุด 18,000 บาท รับสมัครแล้ววันนี้ ถึง 15 พฤษภาคม 2567

กรมธนารักษ์ สังกัดกระทรวงการคลัง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ทั้งหมด 9 ตำแหน่ง 11 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ตแล้ววันนี้ ถึง 15 พฤษภาคม 2567 ค่าตอบแทนระหว่าง 10,430 - 18,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่ง วิศวกรควบคุมคุณภาพ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะ

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาดังต่อไปนี้

คอนเทนต์แนะนำ
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รับสมัครนักตรวจสอบบัญชี 20 อัตรา ถึง 13 พ.ค. 67
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับสมัครข้าราชการ 11 อัตรา ถึง 16 พ.ค. 67
กรมทรัพยากรน้ำ รับสมัครข้าราชการ 68 อัตรา ถึง 23 พ.ค. 67

 

ภาพประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กรมธนารักษ์
ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

 • สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโลหะการ หรือ
 • สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมอุตสาหการ หรือ
 • สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเครื่องกล หรือ
 • สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมการผลิต

2. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะ

 • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

3. ตำแหน่ง นิติกร จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะ

 • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์

4. ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะ

 • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

5. ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะ

 • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

6. ตำแหน่ง นักวิชาการคลัง จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะ

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาดังต่อไปนี้

 • สาขาวิชาการบัญชี หรือ
 • สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือ
 • สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

7. ตำแหน่ง ช่างซ่อมบำรุง เงินเดือน 13,800 บาท จำนวน 2 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะ

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาดังต่อไปนี้

 • สาขาวิชาช่างกลโรงงาน หรือ
 • สาขาวิชาเทคนิคการผลิต หรือ
 • สาขาวิชาเครื่องกล หรือ
 • สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล หรือ
 • สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง หรือ
 • สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ หรือ
 • สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม หรือ
 • สาขาวิชาช่างกลการเกษตร หรือ
 • สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง หรือ
 • สาขาวิชาเทคนิคโลหะ หรือ
 • สาขาวิชาไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ หรือ
 • สาขาวิชาช่างยนต์ หรือ
 • สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ หรือ
 • สาขาวิชาแม่พิมพ์โลหะ หรือ
 • สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ หรือ
 • สาขาวิชาช่างจักรกลหนัก หรือ
 • สาขาวิชาช่างซ่อมบำรุง

8. ตำแหน่ง นายช่างโยธา เงินเดือน 13,800 บาท จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะ

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาดังต่อไปนี้

 • สาขาวิชาโยธา หรือ
 • สาขาวิชาสำรวจ หรือ
 • สาขาวิชาการก่อสร้าง

9. ตำแหน่ง ช่างทอง จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 10,430 บาท

คุณสมบัติเฉพาะ

 • ได้รับวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)

ผู้ที่สนใจ สามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ https://treasury.thaijobjob.com ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่วันนี้ ถึง 15 พฤษภาคม 2567

 

ที่มา : ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ลามหนัก! ไฟไหม้ถังเก็บสารโซลีนมาบตาพุด เสียชีวิตแล้ว 1 ราย อลหม่านทั้งเมือง

วิธีรับมือภัยพิบัติสารเคมี จากเหตุเพลิงไหม้-โรงงานระเบิด และสัมผัสสารพิษ!

เริ่มแล้ว! สอบครูผู้ช่วย 2567 เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ ถึง 14 พ.ค. 67

LiveScore-EURO2024 LiveScore-EURO2024

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ