JKN ส่งงบฯ ปี 66 แล้ว ขาดทุนอ่วมกว่า 2 พันล้านบาท


โดย PPTV Online

เผยแพร่
ผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นงบการเงิน พร้อมตั้งข้อสังเกตสถานการณ์ JKN เป็นเหตุ ตลท.จ่อขึ้นเครื่องหมาย CS พรุ่งนี้ (29 มี.ค.)

บมจ.เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป หรือ JKN รายงานผลการดำเนินงานปี 2566 พบว่า  บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวมเท่ากับ 2.495.42 ล้านบาทลดลงจากปีก่อนเท่ากับ 174.15 ล้านบาท หรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 6.52

คอนเทนต์แนะนำ
แอน จักรพงษ์ ชี้แจงคดียักยอกทรัพย์ และฟ้องกลับ ทีซีจี โซเชียลมีเดีย 4 ข้อหา
ประชาชนหลายคนหมดหวัง บอกไม่รอเงินดิจิทัลหมื่นบาท

มีผลขาดทุนสุทธิเท่ากับ 2,157.48 ล้านบาท ซึ่งลดลงปีก่อนเท่ากับ 2,740.78 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 469.87 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลจากการพิจารณาการด้อยค่าของสินทรัพย์ของบริษัท โดยมีการเปรียบเทียบการด้อยค่าของสินทรัพย์ของบริษัทจากการพิจารณาข้อบ่งชี้ของสินทรัพย์แต่ละประเภทกับมูลค่าจากผู้ประเมินอิสระภายนอกด้วย

 

JKN แจ้งผลประกอบการปี 2566 ขาดทุน เฟซบุ๊ก Anne Jakrajutatip
นายจักรพงษ์ จักราจุฑาทิพย์ หรือ แอน จักรพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บมจ. เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป (JKN)

ทั้งนี้มีการรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าในสินทรัพย์ไม่มีตัวตน-ลิขสิทธิ์ คอนเทนต์ของบริษัทและบริษัทย่อยรวมเป็นจำนวน 841.97 ล้านบาท ผลขาดทุนจากการด้อยค่าในเครื่องหมายการค้าและค่าความนิยมของบริษัทและบริษัทย่อยรวมเป็นจำนวนเงิน 271.52 ล้านบาท

และการตั้งสำรองด้อยค่าในสินทรัพย์อื่นรวมเป็นจำนวนเงิน 31.48 ล้านบาท รวมทั้งสามรายการเป็นยอดรวมทั้งสิ้น 1,144.97 ล้านบาท และการรับรู้ผลขาดทุนทางด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของบริษัทและบริษัทย่อยโดยตั้งเป็นค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญรวมเป็นจำนวน 494.86 ล้านบาท

นอกจากนั้น บริษัทมีการรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าในเงินลงทุนในบริษัทย่อยรวมเป็นจำนวน 619.45 ล้านบาท ซึ่งเป็นรายการกระทบในงบการเงินเฉพาะแต่ละกิจการ

และยังเป็นผลจากรายได้ในธุรกิจให้บริการและจำหน่ายลิขสิทธิ์คอนเทนต์ในไตรมาสสุดท้ายของปี 2566 มีจำนวนลดลงอย่างมาก แม้จะมีการรับรู้รายได้จากธุรกิจการจัดประกวดนางงามจักรวาลที่จัดประกวดใน เดือนพฤศจิกายน 2566 แต่ก็ไม่สามารถชดเชยรายได้ที่ลดลงของธุรกิจให้บริการและจำหน่ายลิขสิทธิ์คอนเทนต์ได้เนื่องด้วยใน ส่วนต้นทุนบริการของธุรกิจการขายและให้บริการได้รวมต้นทุนของการจัดการสิทธิ์ของมิสยูนิเวิร์สจากการจัดการประกวด 2 ครั้งในปี 2566 ไว้(จัดประกวดในเดือนมกราคม 2566 และ พฤศจิกายน 2566)

 

JKN แจ้งผลประกอบการปี 2566 ขาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ผู้สอบบัญชีในงบการเงินไม่แสดงความเห็นและมีข้อสังเกตเรื่องอื่น เนื่องจากความไม่แน่นอนในผลกระทบของสถานการณ์

จากเหตุผลที่กล่าวจึงส่งผลให้อัตรากำไรสุทธิสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ปรับตัวลดลงอยู่ในสถานะขาดทุนสุทธิเป็นร้อยละ -86.46 โดยในปี 2565 มีอัตรากำไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 21.85 และอัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเมื่อเทียบกับรายได้รวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ปรับตัวเพิ่มขึ้นอยู่ที่อัตราร้อยละ 99.39 จากอัตราร้อยละ 18.16 ในปี 2565

นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีในงบการเงินไม่แสดงความเห็นและมีข้อสังเกตเรื่องอื่น เนื่องจากความไม่แน่นอนในผลกระทบของสถานการณ์

1. การขาดสภาพคล่องทางการเงินและการผิดนัดชำระหนี้

2. การยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลาง

3. การจัดหาเงินและสภาพคล่องเพื่อใช้ในการดำเนินงานต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตาม แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2567เรื่องการกําหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2567 การงดจัดสรรกําไรสุทธิเป็นทุนสํารองและการงดจ่ายเงินปันผล

JKN แจ้งผลประกอบการปี 2566 ขาดทุน JKN แจ้งผลประกอบการปี 2566 ขาดทุน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แจ้งว่า ตามที่หลักทรัพย์ของ JKN ถูกขึ้นเครื่องหมาย SP (Suspension)

ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แจ้งว่า ตามที่หลักทรัพย์ของ JKN ถูกขึ้นเครื่องหมาย SP (Suspension) กรณีไม่นำส่งงบการเงินประจำปี 2566 ภายในเวลาที่กำหนดนั้น บัดนี้บริษัทได้นำส่งงบการเงินดังกล่าวมายังตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว อย่างไรก็ตามผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ตลาดหลักทรัพย์ฯ

จึงยังคงเครื่องหมาย SP หลักทรัพย์ JKN จนถึงวันที่ 28 มีนาคม 2567 และจะขึ้น CS วันที่ 29 มีนาคม 2567

ที่มาข้อมูล : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย


Motor Show 2024 ค่ายน้องใหม่ Zeekr โชว์ Zeekr X-Zeekr 009 รถไฟฟ้า 100% รุ่นล่าสุด

ส่องความงาม Motor Show 2024 ที่แต่ละค่ายขนมาประชันกันแบบจัดเต็ม!

“จักรภพ เพ็ญแข” ถึงไทยแล้ว ตำรวจคุมตัวเข้ากองปราบฯ

PR - ตารางคะแนน-2_B PR - ตารางคะแนน-2_B
TOP หุ้น การลงทุน
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ