เปิดคุณสมบัติอาชีพอิสระ ลงทะเบียนสมัครประกันสังคมมาตรา 40 รับสิทธิ 5,000 เยียวยาล็อกดาวน์


โดย PPTV Online

เผยแพร่
เปิดลงทะเบียน ที่ www.sso.go.th เป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ให้ฟรีแลนซ์ อาชีพอิสระ รับสิทธิเยียวยาล็อกดาวน์ 5,000 บาท ขั้นตอนสมัคร ให้เลือก 3 แบบ

มติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 เห็นชอบมาตรการเยียวยาล็อกดาวน์ ออกมาตรการเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากคำสั่งล็อกดาวน์ ครม.เห็นชอบในหลักการของมาตรการให้ความช่วยเหลือแก่กลุ่มแรงงาน ผู้ประกอบการที่อยู่ในพื้นที่สถานการณ์ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 10 จังหวัด โดยเยียวยาทั้งผู้ประกันตนมาตรา 33  ให้และเร่งลงทะเบียนกลุ่มแรงงานและผู้ประกอบการที่ยังไม่อยู่ในระบบประกันสังคม ลงทะเบียนเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 เพื่อให้ความช่วยเหลือ

ตรวจสอบสิทธิเยียวยาล็อกดาวน์ ม.33 ม.39 - 40 รายละเอียด 9 กลุ่มกิจการ อาชีพได้สิทธิรับเงิน 8 มาตรการ

ผู้ประกันตนมาตรา 39-40 เตรียมรับเงินเยียวยา 23-25 ก.ค.นี้

วิธีสมัคร “พร้อมเพย์” กับธนาคาร รับเงินเยียวยาล็อกดาวน์ มาตรา 33 มาตรา 39 - 40 ใน 9 กลุ่มกิจการ

เช็กมาตรการเยียวยา ผู้ประกันตนมาตรา 33 ชดเชยรายได้ เงินเพิ่มพิเศษ ปิดกิจการจากโควิด

ด่วน!! มาตรการเยียวยาล็อกดาวน์ แจก 2,500 - 5,000 บวกชดเชย 9 กลุ่ม ให้ ม.33 ฟรีแลนซ์ ผู้ประกอบการ

มติครม.ให้เยียวยาล็อกดาวน์ ผู้ประกอบอาชีพอิสระที่ไม่ได้เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 สัญชาติไทย ให้เงินช่วยเหลือ 5,000 บาท เป็นเวลา 1เดือน

โดยมีเงื่อนไข ยังคงประกอบอาชีพอยู่ในปัจจุบัน

ให้เตรียมหลักฐานเพื่อลงทะเบียนเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 กับสำนักงานประกันสังคมภายในเดือนกรกฎาคม 2564 เพื่อให้สามารถได้รับความช่วยเหลือในอัตรา 5,000 บาท ต่อคน จำนวน 1 เดือน

หมายความว่าผู้มีอาชีพอิสระ หรือฟรีแลนซ์ ในพื้นที่ 10 จังหวัด ประกอบด้วย กทม.ปริมณฑล และ 4 จังหวัดภาคใต้ หากจะรับสิทธิเยียวยา 5,000 บาท ต้องลงทะเบียนเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 เสียก่อน 

ฟรีแลนซ์ หรือผู้ประกอบอาชีพอิสระใน 9 กลุ่มกิจการข้างต้นตามภาพ ในพื้นที่ 10 จังหวัดสีแดงเข้ม อยู่ในข่ายได้รับสิทธิแน่นอน

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกรัฐบาล เผยวิธีสมัครผู้ประกันตน ม.40 ออนไลน์ รับเยียวยา 5,000 บาท เฉพาะ 10 จังหวัดสีแดงเข้ม ต้องทำดังนี้ 

ผู้ประกอบ อาชีพอิสระ ฟรีแลนซ์ ในพื้นที่ 10 จังหวัด ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด มีสิทธิได้รับเงินเยียวยาจากรัฐ 5,000 บาท โดยต้องสมัครเป็น ผู้ประกันตน ของระบบประกันสังคมภายในเดือนกรกฎาคม 2564

นอกจากนี้ รัฐลดเงินสมทบให้ผู้ประกันมาตรา 40 จ่ายแค่ 60% คือ จาก 70 บาท จ่ายเพียง 42 บาท จาก 100 บาท จ่ายเพียง 60 บาท และจาก 300 บาท จ่ายเพียง 180 บาท เริ่มเดือนสิงหาคม 2564 ถึง มกราคม 2565

วิธีการสมัครผู้ประกันตนมาตรา 40 สามารถสมัครได้ทั้งทางออนไลน์และด้วยตนเอง

-สมัครออนไลน์ได้ที่ https://www.sso.go.th/section40_regist/

-สมัครด้วยตนเองที่ สำนักงานประกันสังคมในพื้นที่ ร้านเซเว่นฯ ทุกสาขา ธ.ก.ส. และบิ๊กซี

สำหรับการสมัครผู้ประกันตน มาตรา 40 ผ่านออนไลน์ เมื่อเข้าหน้าเว็บแล้วให้ดำเนินการตามขั้นตอนจนเสร็จ ดังนี้

1.กรอกข้อมูลส่วนตัว

2.รายละเอียดข้อมูลติดต่อ

3.เลือกรูปแบบเงินสมทบที่จะต้องจ่ายเป็นรายเดือนทุกเดือน มี 3 ทางเลือก สิทธิประโยชน์และความคุ้มครองแตกต่างกัน ซึ่งตั้งแต่เดือนส.ค.64 - ม.ค.65 ผู้ประกันตน ม.40 จ่ายเงินสมบทแค่60%จากยอดปกติ

ทางเลือก 1 จ่ายเดือนละ 70 บาท (ลดเหลือ 42บาท) คุ้มครองเจ็บป่วย ทุพพลภาพ เสียชีวิต

ทางเลือก 2 จ่ายเดือนละ 100 บาท (ลดเหลือ 60บาท) คุ้มครองเจ็บป่วย ทุพพลภาพ เสียชีวิต ชราภาพ

ทางเลือก 3 จ่ายเดือนละ 300 บาท (ลดเหลือ 180บาท) คุ้มครองเจ็บป่วย ทุพพลภาพ เสียชีวิต ชราภาพ สงเคราะห์บุตร

4.เลือกว่าเป็น ข้าราชการบำเหน็จบำนาญหรือไม่

5.รอ SMS ยืนยันการสมัคร

6.เมื่อได้รับ SMS แล้ว ให้จ่ายเงินค่าลงทะเบียน ที่ เคาน์เตอร์เซอร์วิส (เซเว่น) โลตัส บิ๊กซี ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรี ธ.ก.ส. ตู้บุญเติม CanPay Shopee Pay หรือจุดบริการที่สัญลักษณ์

7.เมื่อชำระเงินแล้ว ต้องเก็บหลักฐานการชำระเงินไว้ เนื่องจากสิทธิเป็นผู้ประกันตน มาตรา40 จะเริ่มตั้งแต่วันที่ชำระเงินเป็นต้นไป

สอบถามเพิ่มเติม สายด่วนประกันสังคม โทร. 1506

ขณะที่ นายนันทชัย ปัญญาสุรฤทธิ์ โฆษกสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน  เผยว่าสำนักงานประกันสังคม ได้ให้ความสำคัญแก่แรงงานอิสระ ทั้งการปรับปรุงกฎหมายเพื่อเปิดโอกาสให้ แรงงานอิสระหรือผู้ประกอบอาชีพอิสระ ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีแต่ไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์ สามารถสมัครขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ได้

8 คุณสมบัติลงทะเบียน สมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40

1. มีสัญชาติไทย
2. มีอายุ 15-65 ปีบริบรูณ์
3. เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ
4. ไม่เป็นลูกจ้างในบริษัท ห้างร้าน โรงงาน (ม.33)
5. ไม่เป็นผู้ประกันตนโดยสมัครใจ (ม.39)
6. ไม่เป็นข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ
7. ผู้ถือบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่ขึ้นต้นด้วย เลข 0,6,7 (ยกเว้นขึ้นต้นด้วย00)
8. ผู้พิการที่รับรู้สิทธิก็สมัครได้

ผู้ประกันตนมาตรา 40 การเพิ่มสิทธิประโยชน์กรณีเสียชีวิต ได้รับค่าทำศพ 50,000 บาท สำหรับความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ประกันสังคมปัจจุบันมี 3 ทางเลือก คือ ทางเลือกที่ 1 จ่าย 70 บาท ทางเลือกที่ 2 จ่าย 100 บาท ทางเลือกที่ 3 จ่าย 300 บาท

โฆษกสำนักงานประกันสังคม กล่าวต่อไปว่า สำหรับผู้ที่สนใจสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 สามารถสมัครง่าย ๆ ด้วยตนเองผ่านมือถือที่เว็บไซต์ www.sso.go.th หรือผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส (7-11) เคาน์เตอร์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) และที่เคาน์เตอร์บิ๊กซี (Big C) หรือสมัครผ่านผู้แทนเครือข่ายประกันสังคม ทั้งนี้ เมื่อสมัครแล้วสามารถจ่ายเงินสมทบได้ทันที

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/ จังหวัด/ สาขา ทั่วประเทศ หรือที่สายด่วน 1506 ให้บริการไม่เว้นวันหยุดราชการตลอด 24 ชั่วโมง

โวยรพ.รับคนป่วยโควิด-19 รักษาปนกับคนทั่วไป

หมอนิธิเผย 15-16 ก.ค.นี้ เปิดให้ปชช.จองวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” ผ่านแอป

Wordcup Wordcup
ข่าวที่คุณอาจพลาด

ไม่พลาดทุกเหตุการณ์ติดตามข่าวจาก PPTV ได้ที่ Subscribe

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP เศรษฐกิจ

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ