เช็กเงื่อนไข ลงทะเบียน “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” รอบใหม่ปี 65


โดย PPTV Online

เผยแพร่
เปิดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ลงทะเบียน “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” รอบใหม่ปี 65 ใช้สิทธิผ่านบัตรประชาชน

หลังจากคณะรัฐมนตรี อนุมัติ โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน เพื่อช่วยเหลือ เยียวยาและลดภาระค่าใช้จ่ายให้ แก่กลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ จำนวน 200 บาท/คน ในระยะเวลา 2 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. -31 ต.ค. 2565 รวมทั้งสิ้น 400 บาทต่อคน ทำให้ประชาชนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนรับสิทธิ บัตรคนจน ต่างให้ความสนใจและ ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับโรงการดังกล่าว

วิธีลงทะเบียน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผ่านเว็บไซต์ ตรวจสอบสถานะเริ่ม 16 ก.ย.65

ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 หรือ บัตรคนจน ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม-กรอกรายละเอียด

คอนเทนต์แนะนำ
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 เงินเข้าวันไหน ใช้จ่ายอะไรได้บ้าง เช็กที่นี่

ล่าสุด กรมบัญชีกลาง เปิดเผย หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน รอบใหม่ ปี 2565 ว่า ขณะนี้กระทรวงการคลังกำลังอยู่ระหว่างเตรรียมความพร้อม และ จะประกาศให้ทราบอีกครั้ง

โดยหน่วยงานที่รับลงทะเบียน

  • สำนักงานคลังจังหวัด 76 จังหวัด
  • ธนาคารออมสิน
  • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
  • ธนาคารกรุงไทย
  • ที่ว่าการอำเภอทุกแห่งทั่วประเทศ

ดาวน์โหลดเอกสารที่ต้องใช้ลงทะเบียน:

- แบบฟอร์มโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 >>> คลิกที่นี่

- หนังสือมอบอำนาจ - หนังสือมอบฉันทะสำหรับผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้สูงอายุ >>> คลิกที่นี่

ส่วนผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน จะต้องลงทะเบียนใหม่หรือไม่ ? หากท่านมีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการ ต้องมาลงทะเบียนใหม่ โดยผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้ว หากลงทะเบียนและได้รับสิทธิเช่นเดิม ก็สามารถใช้บัตรเดิมต่อไปได้ จนถึงก่อนวันที่จะเริ่มใช้บัตรประชาชน ในโครงการลงทะเบียนเพื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 แต่ถ้าตรวจสอบสิทธิแล้วไม่ได้รับสิทธิต่อ ก็ยังใช้สิทธิต่อไปได้จนถึงวันสุดท้าย ก่อนที่จะเร่มโครงการใหม่

สำหรับผู้ที่ไม่เคยมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มาก่อน หากลงทะเบียนครั้งนี้แล้วได้รับสิทธิก็สามารถใช้สิทธิผ่านบัตรประชาชนได้ ตั้งแต่วันเริ่มต้นโครงการเป็นต้นไป โดยบัตรประชาชนที่จะใช้สิทธิได้ จะต้องเป็นบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดเท่านั้น

คุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับสิทธิตามโครงการลงทะเบียนเพื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 มีดังนี้

1.สัญชาติไทย

2.อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

3.ไม่เป็น ภิกษุ สามเณร นักพรต นักบวช ผู้ต้องขัง ผู้ถูกกักกัน ผู้ถูกกักขัง บุคคลที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ ผู้ได้รับบำเหน็จรายเดือน ผู้ได้รับบำนาญปกติ หรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ ข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา

4.รายได้ ถ้าเป็นบุคคล รายได้ต่อปี ไม่เกิน 100,000 บาท ถ้าเป็นครอบครัว เฉลี่ยต่อคนต่อปี ไม่เกิน 100,000 บาท

5.ทรัพย์สินทางการเงินได้แก่ เงินฝาก สลาก พันธบัตรและตราสารหนี้ภาครัฐ ถ้าเป็นบุคคล เฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี ครอบครัวทรัพย์สินทางการเงินเฉลี่ยต่อคนต่อปี ไม่เกิน 100,000 บาท (การตรวจสอบเกณฑ์ครอบครัว หมายถึงการตรวจสอบทั้งผู้ลงทะเบียนและครอบครัว)

6.ไม่มีเงินกู้ หรือ วงเงินกู้ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง แต่ไม่เกินหลักเกณฑ์  วงเงินกู้บ้านไม่เกิน 1.5 ล้านบาท วงเงินกู้รถไม่เกิน 1 ล้านบาท

7.ไม่มีบัตรเครดิต

8.ไม่มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ หรือ มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ ณ เวลาใดเวลาหนึ่งจะค้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อไขดังนี้

8.1 ผู้ลงทะเบียนไม่มีครอบครัว

  • ห้องชุดขนาดไม่เกิน 35 ตร.ม.
  • ที่ดินแยกจากที่อยู่อาศัย กรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอืนไม่ใช่การเกษตรไม่เกิน 1 ไร่ กรณีที่ดินใช้เพื่อการเกษตรไม่เกิน 10 ไร่ หรือ
  • ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (บ้านพร้อมที่ดิน) บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ ห่องแถว และ ตึก พื้นที่ไม่เกิน 25 ตร.ว.ใช้ประโยชน์จากที่ดินเพื่อการเกษตรไม่เกิน 10 ไร่ หรือ ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอืนไม่ใช่การเกษตรไม่เกิน 1 ไร่

8.2 ผู้ลงทะเบียนมีครอบครัว

  • ห้องชุดขนาดไม่เกิน 35 ตร.ม./คน
  • กรณีบ้านเจ้าของร่วมกันไม่เกิน 35 ตร.ม.

เปิดข้อกฎหมายจราจรใหม่ 2565 มีผลบังคับใช้ 5 ก.ย.นี้

“หมอยง” เผยโรคฝีดาษลิงยากต่อการควบคุม ไม่แสดงอาการระยะแรก

TOP เศรษฐกิจ
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ