NIM คือ? กับคำถามที่ตามมา แบงก์ไทยมี NIM สูงเกินไปหรือไม่


โดย PPTV Online

เผยแพร่
NIM คือ? แบงก์ไทยมี NIM สูงเกินไปหรือไม่ แล้วประชาชนได้รับผลกระทบอะไรจาก NIM

เป็นกระแสขึ้นมาอีกครั้ง เมื่อคอลัมนิสต์ชื่อดัง เขียนบทความถามความเห็นแบงก์ชาติ กรณีแบงก์ไทยทำกำไรสูงสุดเป็นประวัติการณ์จากอานิสงส์ดอกเบี้ยขาขึ้น โดยในตอนหนึ่งได้เขียนถึง ส่วนต่างรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ หรือ NIM ซึ่งในบทความระบุว่า เป็นเหตุผลที่แบงก์ไทยทำกำไรได้สูงสุดเป็นประวัติการณ์ เพราะมาจาก "การเพิ่มขึ้นของส่วนต่างรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ" หรือ NIM

นายกฯไม่เห็นด้วย แบงก์ชาติขึ้นดอกเบี้ยฯ

โฆษกรัฐบาล เผยข้อความคอลัมน์นิสต์ดัง ถามแบงก์ชาติ ตรงกับสภาพเศรษฐกิจไทยห้วงขณะนี้

 

NIM คือ? แบงก์ไทยมี NIM สูงเกินไปหรือไม่ แล้วประชาชนได้รับผลกระทบอะไรจาก NIM เฟซบุ๊ก ธนาคารแห่งประเทศไทย
ข้อมูลจาก ธนาคารแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับส่วนต่างรายได้ดอกเบี้ยสุทธิของธนาคาร ระบุว่า ไม่ได้ดูแค่ส่วนต่างของดอกเบี้ยเงินฝากและดอกเบี้ยเงินกู้

พร้อมขยายความว่า ขณะที่อัตราดอกเบี้ยอยู่ในช่วงขาขึ้น แบงก์ก็ขยับ “ส่วนต่าง” ของดอกเบี้ยเงินฝากกับเงินกู้ของแบงก์ไทยเพิ่มขึ้นจากเดิม จ่ายดอกเบี้ยคนฝากเงินน้อย ๆ แต่ให้กู้แพง ๆ ทำกำไรแบบง่ายๆ 

พีพีทีวี มาทำความรู้จักกับ NIM โดย ธนาคารแห่งประเทศไทย เคยมีข้อมูลเรื่องนี้ว่า ส่วนต่างรายได้ดอกเบี้ยสุทธิของธนาคาร ไม่ได้ดูแค่ส่วนต่างของดอกเบี้ยเงินฝากและดอกเบี้ยเงินกู้

เพราะ ส่วนต่างรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ (NIM) เป็นเครื่องชี้ที่สะท้อนความสามารถในการหารายได้ของธนาคารพาณิชย์จากส่วนต่างระหว่างดอกเบี้ยรับและดอกเบี้ยจ่าย โดยองค์ประกอบที่สำคัญของดอกเบี้ยรับคือ ปริมาณเงินกู้และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ซึ่งในการกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ธนาคารพาณิชย์จะต้องพิจารณาถึงต้นทุนต่าง ๆ ทั้งต้นทุนทางการเงิน ต้นทุนความเสี่ยงจากการให้กู้ หากลูกหนี้ไม่ชำระหนี้ และต้นทุนการดำเนินงาน รวมถึงผลกำไรเพื่อการดำเนินธุรกิจและการเติบโตในอนาคต

หากต้นทุนต่าง ๆ ของธนาคารพาณิชย์ปรับลดลง ทั้งจากการลดต้นทุนความเสี่ยงของลูกหนี้ การลดต้นทุนการดำเนินงานจากการเพิ่มประสิทธิภาพของธนาคารพาณิชย์ รวมทั้งการส่งเสริมการแข่งขันในระบบการเงิน จะทำให้ธนาคารพาณิชย์สามารถส่งผ่านต้นทุนที่ลดลงไปยังธุรกิจและประชาชน ซึ่งจะทำให้ส่วนต่างรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ หรือ NIM ปรับลดลง และเอื้อต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนของประเทศต่อไป

 

 

 

NIM คือ? แบงก์ไทยมี NIM สูงเกินไปหรือไม่ แล้วประชาชนได้รับผลกระทบอะไรจาก NIM เฟซบุ๊ก Banyong Pongpanich
การคำนวณส่วนต่างดอกเบี้ย (NIM) ที่ถูกต้อง

และล่าสุด นายบรรยง พงษ์พานิช นักเศรษฐศาสตร์ ออกมาให้ความเห็นในกรณีนี้เช่นเดียวกันนี้ผ่าน Facebook ส่วนตัว Banyong Pongpanich ว่า "วันนี้จะมาถกเรื่องนี้กันนะครับ" พร้อมโพสต์ภาพประกอบ ทำความเข้าใจเกี่ยวกับส่วนต่างดอกเบี้ย (NIM) โดยอธิบายวิธีการคำนวณที่ทั้งถูกต้อง คือ ตามหลักสากลต้องดูรายได้ รายจ่าย ดอกเบี้ยและสินทรัพย์ ของสถาบันการเงิน ซึ่งมีวิธีคำนวณแบบนี้คือ

NIM เท่ากับ รายได้ดอกเบี้ยรับ (บาท) - รายจ่ายดอกเบี้ย (บาท) หารด้วย สินทรัพย์เฉลี่ย (บาท) 

NIM คือ? แบงก์ไทยมี NIM สูงเกินไปหรือไม่ แล้วประชาชนได้รับผลกระทบอะไรจาก NIM X Srettha Thavisin
นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี โพสต์ X ไม่เห็นด้วยที่แบงก์ชาติขึ้นดอกเบี้ย

ทีดีอาร์ไอ แนะ ธปท.ดูแลส่วนต่างดอกเบี้ย

นักวิชาการอาวุโส สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย แนะ ธปท.ลดส่วนต่างดอกเบี้ยลงได้ เพราะ NIM ของธนาคารไทยสูงถึง 3.4% 

นายนณริฏ พิศลยบุตร นักวิชาการอาวุโส สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) กล่าวถึงข้อวิพากษ์วิจารณ์ที่ว่าแบงก์กำไรสูงสุดเป็นประวัติการณ์กว่า 2 แสนล้านบาท แต่ประชาชนต้องเผชิญกับเศรษฐกิจที่แย่ลง เหมือธุรกิจแบงก์เป็นเสือนอนกินว่า ต้องเข้าใจว่า ธนาคารพาณิชย์ทำธุรกิจซึ่งก็มีความเสี่ยงในการปล่อยสินเชื่อ บางส่วนอาจจะหนี้เสีย และแบงก์ก็มีบทบาทหน้าที่ต้องจ่ายผลตอบแทนให้ผู้ถือหุ้น

ดังนั้นแบงก์พาณิชย์ก็ต้องมีกำไรทางธุรกิจ และ ต้องมีเงินกองทุนสำรองความเสี่ยงควบคู่ไปด้วย

แต่ยอมรับว่า ข้อวิจารณ์ว่าส่วนต่างดอกเบี้ยเงินฝาก กับ หรือ เงินกู้ ( NIM ) ของแบงก์ไทยสูงเกินไป เพราะปัจจุบัน Nim ของแบงก์ไทย อยูที่ 3.4 % สูงสุดในประเทศที่กำลังพัฒนา และสูงกว่าประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น สิงคโปร์ ดังนั้นธนาคารแห่งประเทศไทย ควร ควรดูแลส่วนนี้ หรือ ศึกษาส่วนต่างดอกเบี้ยจากหลาย ๆ ประเทศ เพื่อให้ส่วนต่างดอกเบี้ยของไทยลดลง เชื่อว่าทำได้ และ จะเป็นประโยชน์กับผู้บริโภค

สำหรับค่าเฉลี่ยอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ทั่วโลกอยู่ที่ 0.25-2 % ส่วนดอกเบี้ยเงินกู้อยู่ที่ 5.5-8% ซึ่งหากเทียบกับประเทศไทย ดอกเบี้ยเงินฝากต่ำมากเริ่มที่ 0.25 % แต่ดอกเบี้ยเงินกู้อยู่ที่ 7 %

นอกจากนี้ นักวิชาการจากทีดีอาร์ไอ ยังแนะให้รัฐบาลใช้ธนาคารเฉพาะกิจของรัฐเข้ามาแข่งขันกับแบงก์เอกชน เพื่อให้แบงก์เอกชนปรับลดดอกเบี้ยเงินกู้ลง ขณะที่ผู้บริโภคต้องศึกษาทางเลือกในการกู้เงิน เช่น เลือกแบงก์ที่ให้ดอกเบี้ยเงินกู้ต่่ำ หรือมีโปรโมชั่นสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยพิเศษ หรือ สินเชื่อดอกเบี้ยคงที่

ส่วนกรณีที่นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ไม่เห็นด้วยที่แบงก์ชาติขึ้นดอกเบี้ยนั้น เพราะเงินเฟ้อต่ำมาก ดังนั้นอาจจะต้องพิจารณาเรื่องการลดดอกเบี้ยนโยบายด้วย นายนณริฏ มองว่า

หากเป็นการติ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สามารถทำได้ แต่ถ้ารัฐบาลเข้ามาแทรกแซงด้วยคำสั่ง เช่น ให้ลดดอกเบี้ย หรือ มีคนของรัฐบาลเข้ามาสั่งการให้แบงก์ชาติทำตามนโยบายรัฐบาล เป็นเรื่องที่รับไม่ได้
 

 

เช็กวันมงคลสงกรานต์ 2567 ฤกษ์ดี วันดี-วันกาลกิณี "เดือนเมษายน"

เกาหลีเหนือยิงปืนใหญ่มาทางเกาหลีใต้อีกครั้ง เป็นวันที่ 3 ติดต่อกันแล้ว

ผลการสอบ TGAT/TPAT ออกแล้ว! เปิดสถิติคะแนนของเด็ก TCAS67

  

PR-โปรแกรมผลบอล-2_B PR-โปรแกรมผลบอล-2_B
TOP เศรษฐกิจ
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ