ย้อนรอย "เลตองคุ" งาช้างศักดิ์สิทธิ์ 200 ปีกลับคืนมาตุภูมิ