เป็นเรื่อง เป็นข่าว

จันทร์ - ศุกร์ เวลา 16.00 - 16.30 น.

เป็นเรื่อง! สพฉ. เปิดวิธี “ปั๊มหัวใจ?” ต้องทำอย่างไรให้ “รอดตาย”

เป็นเรื่อง! สพฉ. เปิดวิธี “ปั๊มหัวใจ?” ต้องทำอย่างไรให้ “รอดตาย”

“เป็นเรื่องเป็นข่าว” ถอดบทเรียน การเสียชีวิตของ “โจ บอยสเก๊าท์” ทำให้เห็นว่าคนไทยยังขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องการ “ปั๊มหัวใจ หรือ CPR กู้ชีวิต” ถึงเวลาบรรจุเรื่องนี้เป็นหลักสูตรการเรียน หรือ การอบรมให้คนทั่วไปได้หรือยัง?
250