ทุกวันจันทร์ เวลา 20.15 น.

 Special Clip การเจอกันวันแรกของโค้ชทั้ง4 ใน The Voice 2018

Special Clip การเจอกันวันแรกของโค้ชทั้ง4 ใน The Voice 2018

Special Clip เมื่อโค้ชทั้ง 4 ของ The Voice 2018 มาเจอกัน... "วันแรก"

809