“โค้ชก้อง สหรัถ” กับวิถีคนดนตรีที่..สุดสุดไปเลย!

ทุกวันจันทร์ เวลา 20.15 น.