คอลัมน์ "Bundes Land" by สาลิกา ณ เยอรมัน : Match Day 1