คอลัมน์ Bundes Land by สาลิกา ณ เยอรมัน : เสือเหลืองกับเส้นทางที่ถูกต้อง