คอลัมน์ Bundes Land by สาลิกา ณ เยอรมัน : หัวเลี้ยวหัวต่อของนายหัวฟู