คอลัมน์ Bundes Land by สาลิกา ณ เยอรมัน : ราชันผู้ไร้โชค