คอลัมน์ Bundes Land by สาลิกา ณ เยอรมัน : ผู้ชุบชีวิตอินทรี