คอลัมน์ Bundes Land by สาลิกา ณ เยอรมัน : “แดร์ คลาสิเคอร์” มนต์ขลังที่หายไป