คอลัมน์ Bundes Land by สาลิกา ณ เยอรมัน : ขาดเลวานดี้ เหมือนขาดใจ