คอลัมน์ ต้น...ทางฟุตบอล by ต้น วโรดม : ตกลงคือพรหมลิขิต(ใช่มั้ย)?