คอลัมน์ Bundes Land by สาลิกา ณ เยอรมัน : และแล้ว....ความก็แตก