“กามา” รับคุมทีมยู 23 ครั้งสุดท้าย ขอแจงเหตุผลหลังคุย ส.บอล