“เอเมอรี่”ยัน“ลากาแซ็ตต์”แค่ข้อเท้าพลิก ไม่น่าห่วง