สื่อแฉ “ดริงค์วอเตอร์” เจ็บเพราะมีเรื่องที่ไนท์คลับ