"เอเมอรี่" ตอบเคลียร์ข่าวลือน้ามูเตรียมเสียบเก้าอี้