"นิชิโนะ" ชม เวียดนามพัฒนาขึ้นมากยกเป็นคู่แข่งสำคัญ