“โปเช็ตติโน่” เขียนโน๊ตสั่งลา “พวกนายจะอยู่ในใจฉันเสมอ”