“โปเช็ตติโน”ใช้เวลาทำใจก่อนสัมภาษณ์สื่อ หลังถูกปลด