"เสธ.จารึก" ไม่กังวลไต้ฝุ่น เชื่อเจ้าภาพแก้ปัญหาได้