“เซเรน่า” บริจาคเงินแชมป์เอเอสบีช่วยไฟป่าออสเตรเลีย