ครม.ไฟเขียว กห.ส่งกำลังพลเรียนหลักสูตร “นร.นายร้อยรัสเซีย”