"กกท." วางมาตรการป้องกันโควิด-19 ในวงการกีฬา


ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย วางมาตรการให้ทุกสมาคมเลื่อนการแข่งขันทุกชนิดกีฬาออกไป พร้อมดูและสุขภาพนักกีฬาในช่วงการระบาดของโควิด-19

TOP ข่าวกีฬา