PFA เผยช่วง โควิด-19 ทำนักเตะเป็นโรคซึมเศร้า


โควิด-19 ส่งผลกระทบถึงสภาพจิตใจนักเตะ มีการเปิดเผยจากสมาคมนักฟุตบอลอาชีพอังกฤษว่า มีนักเตะเป็นโรคซึมเศร้าจากเหตุการณ์นี้

TOP ข่าวกีฬา