ประธาน IOC รับ อาจต้องยกเลิกโอลิมปิก


ประธานคณะกรรมการโอลิมปิกสากล ยอมรับว่าหากปีหน้ายังไม่สามารถจัดแข่งโอลิมปิกได้ ก็มีสิทธิ์ที่จะยกเลิก แต่จะต้องหารือกับทางญี่ปุ่นก่อน

TOP ข่าวกีฬา