"ฉัตร์ชัย" ประเดิมสวย ต้อนกำปั้น "สหราชอณาจักร" 3-0 เสียง ลิ่วรอบ 16 คน