มุมเด็ด ซูเปอร์ไฟท์ “หมัดตรง วีรชน น๊อค ศรนารายณ์ ยก 4” (คลิป)