“บิ๊กอ็อด” ยืนยัน เลื่อนโปรแกรมฟุตบอลในประเทศ ไม่มีกำหนด