“มนัส" นำกำปั้นไทยน้อมถวายความอาลัย ณ ท้องสนามหลวง (คลิป)