“ฟุตบอลภูพานราชนิเวศน์” ยิ่งใหญ่สุดแห่งลูกหนังอีสาน (คลิป)