“ชนานันท์” สานฝันติวเทคนิคกองหน้าเยาวชนสุพรรณบุรี (คลิป)