สื่อนอก แฉ “ม้าลาย” ใช้งบออกแบบโลโก้ใหม่ กว่า 7 ล้านบาท