แข้ง “ชาเปโคเอนเซ่” กลับมาเดินได้ หลังประสบเหตุเครื่องบินตก