“กวินทร์” โพสต์ลา “คลีตัน” เตรียมย้ายออกจากเมืองทอง