ไฟต์ “เมย์เวทเธอร์-แม็คเกรเกอร์” ส่อล่ม หาก UFC ไม่อนุญาต


หลังจากที่มีข่าวว่า ฟลอยด์ เมย์เวทเธอร์  จะขึ้นชกกับ  คอเนอร์ แม็คเกรเกอร์  แต่ซึ่งถือเป็นหนึ่งในไฟต์ประวัติศาสตร์ที่คนทั้งโลกรอคอย แต่ไฟต์นี้อาจจะไม่เกิดขึ้น  ถ้า UFC ไม่อนุญาต

TOP ประเด็นร้อน