2 นายทวาร “สวิตเซอร์แลนด์” ทดสอบแว่นเพิ่มความคมชัด