18 ชาติ ร่วมศึกกำปั้น “ไทยแลนด์ อินวิเตชั่นบ็อกซิ่ง 2017”