“ร็อบสัน-ซิลแวสต์” ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเยาวชนไทย