“อาซาร์” เตรียมเข้าผ่าตัดข้อเท้าด่วน คาดพัก 3 เดือน