“ฟอนซา" ทวงเงินอุดหนุนให้ส.กีฬา ขู่ถอนทัพกีฬา ม.โลก


สหพันธ์สมาคมกีฬาชาติ หรือฟอนซา ขู่ถอนตัวไม่แข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลก เดือนส.ค.นี้ หากสมาคมกีฬายังไม่ได้รับเงินอุดหนุนย้อนหลัง

TOP ข่าวกีฬา