“โปรเม” ขึ้นที่ 18 ร่วม “โปรโม” อยู่ที่ 7 ร่วมกอล์ฟ LPGA