“แม็คเกรเกอร์” เช่ายิมหรู ฟิตซ้อมหนักก่อนชก “ฟลอยด์”