“อัยยวัฒน์” พร้อมปล่อย “มาห์เรซ” หากได้ราคาที่พอใจ