“อภิสิทธิ์ ทาพรม” ลมกรดไทย คว้าทอง-ทำลายสถิติอาเซียน วิ่ง 1,500 เมตร